Giảng viên

.

Cấp độ : 1
0:00:00
Thời lượng học
3,103
Lượt xem
Tài liệu chỉ dành cho thành viên Membership
Video khóa học

Bài 1: Giới Thiệu Revit Structure

05:30

Bài 2: Cách học và công trình thực hành

08:20

Bài 3: Giới thiệu giao diện của Revit 2017

11:08

Bài 4: Xây dựng hệ lưới

12:54

Bài 5: Xây dựng hệ lưới (tiếp)

15:46

Bài 6: Vẽ cột

12:07

Bài 7: Chỉnh sửa ký hiệu cao trình tầng

07:54

Bài 8: Vẽ dầm

29:53

Bài 9: Vẽ dầm (tiếp)

11:52

Bài 10: Vẽ vách

12:43

Bài 11: Vẽ vách (tiếp)

05:53

Bài 12: Vẽ sàn

09:26

Bài 13: Vẽ sàn (tiếp)

08:40

Bài 14: Tìm hiểu về vật liệu

06:48

Bài 15: Sao chép tầng

08:15

Bài 16: Điều chỉnh mặt bằng kết cấu tầng kỹ thuật

29:52

Bài 17: Chỉnh sửa sơ đồ tính sàn tầng kỹ thuật

03:51

Bài 18: Vẽ mặt bằng kết cấu mái

15:48

Bài 19: Vẽ móng (Phần 1)

09:32

Bài 20: Xây dựng family cọc vuông

21:49

Bài 21: Xây dựng Family cọc vuông (tiếp)

09:20

Bài 22: Bố trí mặt bằng móng

20:42

Bài 23: Bố trí mặt bằng móng (tiếp)

11:09

Bài 24: Xây dựng móng thang máy

18:00

Bài 25: Tạo lớp bê tông lót móng

05:21

Bài 26: Tạo ghi chú cho dầm

21:59

Bài 27: Tạo ghi chú cho dầm (cách 2)

03:39

Bài 28: Chèn kích thước dầm vào ghi chú

08:58

Bài 29: Tạo và cài đặt lớp bê tông bảo vệ

07:39

Bài 30: Đặt cốt thép cho dầm

11:42

Bài 31: Đặt thép cho dầm (Phần 2)

22:02

Bài 32: Sử dụng Extension để đặt cốt thép cho dầm

15:11

Bài 33: Đặt cốt thép cho cột

08:41

Bài 34: Đặt cốt thép cho sàn

24:27

Bài 35: Đặt cốt thép cho móng và vách

18:45

Bài 36: Vài lời khuyên khi đặt cốt thép trong Revit

07:39

Bài 37: Ghi chú chi tiết cốt thép dầm (phần 1)

17:41

Bài 38: Thống kê cốt thép dầm

10:53

Bài 39: Ghi chú cốt thép sàn

07:56

Bài 40: Ghi chú cốt thép sàn (cách 2)

08:43
comment

Khóa học liên quan