Giảng viên

Khóa học Revit Structure Family cung cấp các kiến thức cơ bản về xây dựng thư viên Family trong phần mềm Revit Architecture 2017

 

Phần mềm Autodesk ® Revit ® cho phép bạn sử dụng và tạo ra các thành phần thư viện Family có thể dễ dàng sửa đổi để giúp đáp ứng các yêu cầu của các dự án khác nhau. Nó cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và giúp tăng năng suất mô hình của bạn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi các thông số cho các thành phần hiện có cũng như tạo ra các loại mới nếu cần thiết với các kích thước khác nhau, hình thức, khả năng hiển thị, và các đặc tính hiệu suất khác nhau.

 

Là khóa học cơ bản, học viên sẽ được truyền tải các bài giảng về giao diện làm việc, các công cụ tạo dựng thành phần, thiết lập và quản lý thông số Family, thiết lập và quản lý vật liệu của Family. Và được nắm một số thủ thuật và các hàm để cho family đa năng hơn.

 

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững được nguyên lý và quy trình cơ bản để Xây dựng Family trong phần mềm Revit Structure 2017, tạo tiền đề giúp học viên có thể xây dựng nhiều loại Family thông minh cho khóa học revit structure family thông minh sau.

 

Đây là khóa học Revit Family Online đã được ANABIM biên soạn rất kỹ lưỡng và chi tiết, kết hợp giảng dạy công cụ – chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng , giúp học viên khi hoàn thành khóa học có thể tự tin áp dụng vào công việc. Với khóa học Online này các bạn có thể xem Video ở mọi lúc mọi nơi, chủ động sắp xếp thời gian.

Cấp độ : 1
0:00:00
Thời lượng học
3,103
Lượt xem
Tài liệu chỉ dành cho thành viên Membership
GIỚI THIỆU VÀ LÀM QUEN VỚI FAMILY REVIT
TẠO FAMILY MÓNG ĐƠN
TẠO FAMILY THÉP HÌNH CHỮ I
TẠO FAMILY VÌ KÈO TỪ ĐƠN GIẢN ĐẾN PHỨC TẠP
TẠO MỘT SỐ FAMILY KHÁC
comment

Khóa học liên quan