Đây là video dành riêng cho thành viên Membership của Anabim
Giảng viên

Khóa học Revit Architecture Family cung cấp các kiến thức cơ bản về xây dựng thư viên Family trong phần mềm Revit Architecture 2015.

 

Phần mềm Autodesk ® Revit ® cho phép bạn sử dụng và tạo ra các thành phần thư viện Family có thể dễ dàng sửa đổi để giúp đáp ứng các yêu cầu của các dự án khác nhau. Nó cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và giúp tăng năng suất mô hình của bạn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi các thông số cho các thành phần hiện có cũng như tạo ra các loại mới nếu cần thiết với các kích thước khác nhau, hình thức, khả năng hiển thị, và các đặc tính hiệu suất khác nhau.

 

Là khóa học cơ bản, học viên sẽ được truyền tải các bài giảng về giao diện làm việc, các công cụ tạo dựng thành phần, thiết lập và quản lý thông số Family, thiết lập và quản lý vật liệu của Family.

 

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững được nguyên lý và quy trình cơ bản để Xây dựng Family trong phần mềm Revit Architecture 2015, tạo tiền đề giúp học viên có thể xây dựng nhiều loại Family thư viện khác dành cho các dự án.

 

Đây là khóa học Revit Family Online đã được ANABIM biên soạn rất kỹ lưỡng và chi tiết, kết hợp giảng dạy công cụ – chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng , giúp học viên khi hoàn thành khóa học có thể tự tin áp dụng vào công việc. Với khóa học Online này các bạn có thể xem Video ở mọi lúc mọi nơi, chủ động sắp xếp thời gian.

Cấp độ : 1
0:00:00
Thời lượng học
3,103
Lượt xem
Tài liệu chỉ dành cho thành viên Membership