Đây là video dành riêng cho thành viên Membership của Anabim
Giảng viên

Khóa học Revit Architecture Family Nâng Cao cung cấp các kiến thức về xây dựng Family thư viện trong phần mềm Revit Architecture 2015.

Phần mềm Autodesk ® Revit ® cho phép bạn sử dụng và tạo ra các thành phần Family có thể dễ dàng sửa đổi để giúp đáp ứng các yêu cầu của các dự án khác nhau. Nó cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và giúp tăng năng suất mô hình của bạn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi các thông số xác định cho các thành phần hiện có và tạo ra các loại mới khi cần thiết với các kích thước khác nhau, hình thức, khả năng hiển thị, và các đặc tính hiệu suất khác nhau.

Là khóa học nâng cao hơn so với khóa học Revit Family, thông qua đối tượng hướng dẫn là đối tượng Cửa – Door, học viên sẽ được truyền tải các bài giảng  chuyên sâu về các tạo dựng các thành phần, thiết lập và quản lý thông số Family, thiết lập và quản lý vật liệu của Family. Hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững được nguyên lý và quy trình Xây dựng Family trong phần mềm Revit Architecture 2015, tạo tiền đề giúp học viên có thể xây dựng nhiều loại Family thư viện khác dành cho các dự án.

Đây là Khóa học Family Nâng Cao Online đã được ANABIM biên soạn rất kỹ lưỡng và chi tiết, kết hợp giảng dạy công cụ – chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng , giúp học viên khi hoàn thành khóa học có thể tự tin áp dụng vào công việc. Với khóa học Online này các bạn có thể xem Video ở mọi lúc mọi nơi, chủ động sắp xếp thời gian.

Cấp độ : 2
0:00:00
Thời lượng học
3,103
Lượt xem
Tài liệu chỉ dành cho thành viên Membership

Bài 63.Family Adaptive Trong Building Elements P1(Free)

04:02

Bài 64.Family Adaptive Trong Building Elements P2

02:53

Bài 65.Family Adaptive Trong Building Elements P3

04:24

Bài 66.Family Adaptive Trong Building Elements P4

05:34

Bài 67.Family Adaptive Trong Building Elements P5

06:06

Bài 68.Family Adaptive Trong Building Elements P6

03:02

Bài 69.Family Adaptive Trong Building Elements P7

03:27

Bài 70.Family Adaptive Trong Building Elements P8

02:25

Bài 71.Family Adaptive Trong Building Elements P9

02:12

Bài 72.Family Adaptive Trong Building Elements P10

03:00

Bài 73.Family Adaptive Trong Building Elements P11

02:51

Bài 74.Family Adaptive Trong Building Elements P12

02:23

Bài 75.Family Adaptive Trong Building Elements P13

02:50

Bài 76.Family Adaptive Trong Building Elements P14

04:07

Bài 77.Family Adaptive Trong Building Elements P15

02:14

Bài 78.Family Adaptive Trong Building Elements P16

02:54

Bài 79.Family Adaptive Trong Building Elements P17

05:21

Bài 80.Family Adaptive Trong Building Elements P18

02:34

Bài 81.Family Adaptive Trong Building Elements P19

04:29

Bài 82.Family Adaptive Trong Building Elements P20

05:25

Bài 83.Family Adaptive Trong Building Elements P21

03:50

Bài 84.Family Adaptive Trong Building Elements P22

02:49

Bài 85.Family Adaptive Trong Building Elements P23

02:28

Bài 86.Family Adaptive Trong Building Elements P24

04:47

Bài 87.Family Adaptive Trong Building Elements P25

02:56

Bài 88.Family Adaptive Trong Building Elements P26

04:02

Bài 89.Family Adaptive Trong Building Elements P27

04:55

Bài 90.Family Adaptive Trong Building Elements P28

03:38

Bài 91.Family Adaptive Trong Building Elements P29

02:39

Bài 92.Family Adaptive Trong Building Elements P30

02:55

Bài 93.Family Adaptive Trong Building Elements P31

01:56

Bài 94.Family Adaptive Trong Building Elements P32

03:46

Bài 95.Family Adaptive Trong Building Elements P33

06:36

Bài 96.Family Adaptive Trong Building Elements P34

04:05

Bài 97.Family Adaptive Trong Building Elements P35

02:55

Bài 98.Family Adaptive Trong Building Elements P36

01:06
comment

Khóa học liên quan