Đây là video dành riêng cho thành viên Membership của Anabim
Giảng viên

Khóa học Flow Design

Flow Design là ảo gió mềm đường hầm cho các nhà thiết kế, các kỹ sư và kiến ​​trúc sư. Nó mô hình luồng không khí xung quanh thiết kế để giúp những ý tưởng thử nghiệm sớm trong chu kỳ phát triển.

Cấp độ : 1
0:00:00
Thời lượng học
3,103
Lượt xem
Tài liệu chỉ dành cho thành viên Membership